Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
Phụ lục
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
Thư mục
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
vào khoảng
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
논문
Luận án
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
Biên tập (bởi)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
VD:
Örnek verirken kullanılır
특히,
Đặc biệt (là)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
v.v... (vân vân)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
Tức là/Nghĩa là
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
Bao gồm
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
Ghi chú
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
tr. (trang)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
tr. (trang)
Raporun birçok yönü
서두
Lời tựa/Lời nói đầu
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
Tác giả
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
Hiệu chỉnh (bởi)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
Tái bản
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
Người dịch
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir