Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
논문
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
특히,
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
หน้า
Raporun birçok yönü
서두
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir