Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
논문
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
특히,
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
서두
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir