Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
논문
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
특히,
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
서두
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir