Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
논문
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
특히,
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
str. (strony)
Raporun birçok yönü
서두
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir