Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
논문
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
Örnek verirken kullanılır
특히,
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
서두
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir