İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
논문
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
특히,
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
서두
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir