İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
논문
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
특히,
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
서두
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir