İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
ap. (apéndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
bibl. (bibliografía)
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
circ. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
col. (columna)
Bir tablonun dikey kısmı
논문
disertación
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
editado por
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
p. ej. (por ejemplo)
Örnek verirken kullanılır
특히,
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
etc. (etcétera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
es decir,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
incl.
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
서두
Prefacio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
publicado por
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
reedición / nueva edición / reimpresión
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
traducido por
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
t.
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir