Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
논문
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
특히,
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
side
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
s. (sider)
Raporun birçok yönü
서두
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir