Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
app.(附录)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
approx.(大约)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
bibliog.(引用来源)
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
ca.(大约)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
ch.(章)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
col.(柱)
Bir tablonun dikey kısmı
논문
diss.(论文)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
ed.(编辑)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
e.g.(例如)
Örnek verirken kullanılır
특히,
esp.(尤其是)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
etc.(等等)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
i.e.(既)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
incl.(包括)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
N.B.(注意)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
p.(页)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
pp.(页)
Raporun birçok yönü
서두
pref.(前言)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
pub.(由...出版)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
rev.(由...修改)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
rpt.(转载)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
trans.(由...翻译)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
vol.(卷)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir