Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
논문
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
특히,
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
str. (strany)
Raporun birçok yönü
서두
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir