Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
논문
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
مثلا
Örnek verirken kullanılır
특히,
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
صفحات
Raporun birçok yönü
서두
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir