Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
논문
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
특히,
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
서두
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir