Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
特に
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
序論
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir