Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
Phụ lục
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
Thư mục
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
vào khoảng
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
Luận án
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
Biên tập (bởi)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
VD:
Örnek verirken kullanılır
特に
Đặc biệt (là)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
v.v... (vân vân)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
Tức là/Nghĩa là
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
Bao gồm
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
Ghi chú
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
tr. (trang)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
tr. (trang)
Raporun birçok yönü
序論
Lời tựa/Lời nói đầu
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
Tác giả
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
Hiệu chỉnh (bởi)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
Tái bản
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
Người dịch
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir