Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
特に
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
sayfalar
Raporun birçok yönü
序論
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir