Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
特に
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
หน้า
Raporun birçok yönü
序論
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir