Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
特に
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
序論
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir