Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
Bibliografie - nu se prescurtează
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
cca (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
Disertaţie - nu se abreviază
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
n.t. (nota traducătorului)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
Örnek verirken kullanılır
特に
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
etc. (et cetera/caetera-lat.)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
adică
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
inclusiv - nu se abreviază
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
p./pg. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
pp. (paginile)
Raporun birçok yönü
序論
pref. (prefaţă)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
ed. (editat de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
red. (redactor)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
reed. (reeditarea)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
trad. (tradusă de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir