Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
特に
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
序論
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir