Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
特に
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
序論
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir