Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
特に
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
序論
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir