Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
Örnek verirken kullanılır
特に
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
pp.
Raporun birçok yönü
序論
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir