İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
特に
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
序論
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir