İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
特に
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
序論
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir