İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximately)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
bibliog. (bibliography)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapter)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (column)
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
diss. (dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
ed. (edited by)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
特に
esp. (especially)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
incl. (including)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
p. (page)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
Raporun birçok yönü
序論
pref. (preface)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
pub. (published by)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
rev. (revised by)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
rpt. (reprint)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
trans. (translated by)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir