Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
特に
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
序論
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir