Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
特に
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
序論
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir