Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
annexe
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
biblio. (bibliographie)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
env. (environ)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
diss. (dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
éd. (édition)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
Örnek verirken kullanılır
特に
spéc. (spécialement)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
incl. (incluant)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
p. (page)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
Raporun birçok yönü
序論
préf. (préface)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
éd. (édité par)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
rev. (revu par)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
réimp. (réimpression)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
trad. (traduit par)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir