Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
ap. (apendico)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
proks. (proksimume)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
bibliog. (bibliografio)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ĉa. (ĉapitro)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolono)
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
dis. (disertacio)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
ed. (eldonita de)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ekz. (ekzemplo)
Örnek verirken kullanılır
特に
prec. (precipe)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
ktp. (kaj tiel plu)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figuro)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
t.e. (tio estas)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
ink. (inkluzive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (notu bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
p. (paĝo)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
pj. (paĝoj)
Raporun birçok yönü
序論
pref. (prefaco)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
eld. (eldonita de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
rev. (reviziita de)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
rep. (represo)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
trad. (tradukita de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumo)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir