Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
特に
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
序論
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir