Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
特に
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
序論
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir