Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
Örnek verirken kullanılır
特に
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
صفحات
Raporun birçok yönü
序論
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir