Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

別表
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
参考文献一覧
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
およそ
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
学位論文
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
編さん
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
特に
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
すなわち
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
含めて
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
注意
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(ページ)
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(ページ 複数)
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
序論
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(人物名)出版
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(人物名)編
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
再版
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(人物名)訳
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir