Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir