Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
sayfalar
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir