Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
หน้า
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir