Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir