Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir