Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir