Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir