Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
예,
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
pp.
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir