Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir