İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir