Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir