Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir