Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
app.(附录)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
approx.(大约)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
bibliog.(引用来源)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca.(大约)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
ch.(章)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
col.(柱)
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
diss.(论文)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
ed.(编辑)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
e.g.(例如)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
esp.(尤其是)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.(等等)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
i.e.(既)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
incl.(包括)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
p.(页)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
pp.(页)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
pref.(前言)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
pub.(由...出版)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
rev.(由...修改)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
rpt.(转载)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
trans.(由...翻译)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol.(卷)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir