Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir