Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
صفحات
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir